• Det råder eldningsförbud i Kronobergs län från och med klockan 12 den 24 juni 2022.   Currently there is a fire ban throughout Kronoberg County. Im Moment gibt es in der ganzen Provinz Kronoberg ein Feuerverbot.

Aktuella varningsmeddelanden i Kronobergs länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Fiskbestånden i kalkade sjöar 2003

Om publikationen

Löpnummer:
2004:14
Diarienummer:
Saknas
ISBN/ISSN-nr:
1103-8209
Publiceringsår:
2004
Sidantal:
88
Publikationstyp:
Rapport
Omslag - Fiskbestånden i kalkade sjöar 2003

Kronobergs län är ett av de områden i Sverige som drabbats hårdast av försurning. Kalkningen är mycket viktig för att åstadkomma vattenkemiska förbättringar.

På detta sätt kan man upprätthålla och återställa den biologiska mångfalden i sjöar och vattendrag. I Kronobergs län är kalkningsverksamheten mycket omfattande. Årligen fördelas ca 16 000 ton kalk till över 400 sjöar, ca 50 kalkdoserare i vattendrag och drygt ett hundratal våtmarksområden.

För att kontrollera om kalkningen har avsedd effekt undersöks fiskbestånden i flera av länet sjöar. Under sommaren 2003 har provfisken genomförts i 35 kalkade sjöar.

Kontakt