Fiskbestånden i kalkade sjöar 2003

Om publikationen

Löpnummer: 2004:14

Diarienummer: Saknas

ISBN/ISSN-nr: 1103-8209

Publiceringsår: 2004

Sidantal: 88

Publikationstyp: Rapport

Omslag - Fiskbestånden i kalkade sjöar 2003

Kronobergs län är ett av de områden i Sverige som drabbats hårdast av försurning. Kalkningen är mycket viktig för att åstadkomma vattenkemiska förbättringar.

På detta sätt kan man upprätthålla och återställa den biologiska mångfalden i sjöar och vattendrag. I Kronobergs län är kalkningsverksamheten mycket omfattande. Årligen fördelas ca 16 000 ton kalk till över 400 sjöar, ca 50 kalkdoserare i vattendrag och drygt ett hundratal våtmarksområden.

För att kontrollera om kalkningen har avsedd effekt undersöks fiskbestånden i flera av länet sjöar. Under sommaren 2003 har provfisken genomförts i 35 kalkade sjöar.

Kontakt