Fiskbestånden i kalkade sjöar 2002

Om publikationen

Löpnummer: 2004:07

Diarienummer: Saknas

ISBN/ISSN-nr: 1103-8209

Publiceringsår: 2004

Sidantal: 81

Publikationstyp: Rapport

Omslag - Fiskbestånden i kalkade sjöar 2002

Kronobergs län är ett av de områden i Sverige som drabbats hårt av försurning. Kalkningen är mycket viktig för att åstadkomma vattenkemiska förbättringar för att upprätthålla och återställa den biologiska mångfalden i sjöar och vattendrag.

I Kronobergs län är kalkningsverksamheten mycket omfattande. Årligen fördelas ca 15 000 ton kalk till över 300 sjöar, ca 50 kalkdoserare i vattendrag och drygt ett hundratal våtmarksområden.

För att kontrollera om kalkningen har avsedd effekt undersöks fiskbestånden i ett 100-tal kalkade sjöar i länet. Utvecklingen följs med återkommande provfisken vart 5:e år. Under sommaren 2002 har provfisken genomförts i 18 sjöar.

Kontakt