Fiskbestånden i kalkade sjöar 1997

Om publikationen

Löpnummer:
1999:15
Diarienummer:
Saknas
ISBN/ISSN-nr:
1103-8209
Publiceringsår:
1999
Sidantal:
79
Publikationstyp:
Rapport
Omslag - Fiskbestånden i kalkade sjöar 1997

Föreliggande rapport beskriver tillståndet hos fiskbestånden i de sjöar som undersöktes 1997. Denna rapport är en del av den biologiska uppföljning i kalkade sjöar som Länsstyrelsen genomför varje år.

Förutom provfisken i sjöar och vattendrag genomförs ett vattenkemiskt uppföljningsprogram samt undersökningar av bottendjur i rinnande vatten. Elfisken i rinnande vatten kommer från och med 1998 att genomföras årsvis på ett femtiotal lokaler.

1997 års provfiske avslutar en femårsperiod där totalt 86 kalkade sjöar ingått i effektuppföljningen. Under 1998 har en ny femårsperiod påbörjats med provfisken i de sjöar som undersöktes 1993.

Kontakt