Risk för vattenbrist i Kronobergs länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Fiskar och fiske i Kronobergs län

Om publikationen

Löpnummer:
Inget värde angivet
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
Inget värde angivet
Publiceringsår:
2019
Sidantal:
68
Publikationstyp:
Broschyr/folder
Omslag Fiskar och fiske i Kronobergs län

Detta är den andra upplagan av boken Fiskar och fiske i Kronobergs län. Boken har varit en uppskattad översikt av den resurs som våra fiskar och fiskevatten utgör.

Det har hänt en hel del vad gäller kunskapen kring fiskar och vatten sedan den första upplagan trycktes. Inför nyutgåvan har utbredningskartor för arterna fått ritas om då undersökningar visat på nya resultat. Tack vare provfisken, malstudier, biotopkarteringar med mera vet vi idag mycket mer än vi gjorde för 20 år sedan.

Hoten mot flera arter har skiftat och arter som vi betraktat som vanliga kan ha kommit upp på rödlistan och även det omvända förhållandet kan skönjas för vissa arter. Synen på vilken hänsyn som bör tas vid olika verksamheter som berör vatten har också ändrats.

Kontakt