Fd Ryds industri

Om publikationen

Löpnummer: Saknas

Diarienummer: Saknas

ISBN/ISSN-nr: Saknas

Publiceringsår: 2010

Sidantal: 56

Publikationstyp: Rapport

Omslag - Fd Ryds industri, Structor Miljö 2010

Miljöteknisk undersökning motsvarande MIFO fas 2 för före detta Ryds Industri, Ryd 20:10, Ryd i Tingsryds kommun. Ytbehandlingsverksamhet av metaller har pågått under cirka 25 år.

Det övergripande syftet med undersökningen är att genom riktad provtagning av jord, porgas, avlagringar i dagvattenbrunnar och grundvatten undersöka förekomst av eventuella föroreningar från tidigare ytbehandling.

Med underlag av undersökningarna har sedan ett förslag till riskklass enligt MIFO-metodiken (rapport NV4918) lämnats.

Kontakt