Fd Ryds industri

Om publikationen

Löpnummer:
Saknas
Diarienummer:
Saknas
ISBN/ISSN-nr:
Saknas
Publiceringsår:
2010
Sidantal:
56
Publikationstyp:
Rapport
Omslag - Fd Ryds industri, Structor Miljö 2010

Miljöteknisk undersökning motsvarande MIFO fas 2 för före detta Ryds Industri, Ryd 20:10, Ryd i Tingsryds kommun. Ytbehandlingsverksamhet av metaller har pågått under cirka 25 år.

Det övergripande syftet med undersökningen är att genom riktad provtagning av jord, porgas, avlagringar i dagvattenbrunnar och grundvatten undersöka förekomst av eventuella föroreningar från tidigare ytbehandling.

Med underlag av undersökningarna har sedan ett förslag till riskklass enligt MIFO-metodiken (rapport NV4918) lämnats.

Kontakt