Fd Österviks glasbruk

Om publikationen

Löpnummer: Saknas

Diarienummer: Saknas

ISBN/ISSN-nr: Saknas

Publiceringsår: 2010

Sidantal: 38

Publikationstyp: Rapport

Omslag - Fd Österviks glasbruk, DGE Miljö 2010

Österviks glasbruk var igång mellan åren 1868 och 1936 På bruket tillverkades så vitt känt endast buteljer. Inget sliperi har funnits. Efter nedläggningen bedrevs det tillverkning av vattenglas mellan åren 1942 och 1951. Hyttan är idag riven och området används bland annat för bete.

Prover togs ut genom skruvborrning med geoteknisk rigg i fyra punkter och genom provgropsgrävning med grävmaskin (sex punkter). Dessutom installerades två grundvattenrör.

Syftet med undersökningen har bland annat varit att få en bättre bild av föroreningssituationen, vilka risker som föreligger för människors hälsa och miljön samt möjliga åtgärder.

Kontakt