Fd Nya Svetsmontage

Om publikationen

Löpnummer:
Saknas
Diarienummer:
Saknas
ISBN/ISSN-nr:
Saknas
Publiceringsår:
2010
Sidantal:
48
Publikationstyp:
Rapport
Omslag - Fd Nya Svetsmontage, Structor Miljö 2010

En miljöteknisk undersökning motsvarande MIFO fas 2 för fastigheten Brånan 1:35, Brånan industriområde i Vislanda, Alvesta kommun. Diverse kemikalier, till exempel klorfenoler, har förvarats på fastigheten.

Det övergripande syftet med undersökningen är att genom riktad provtagning av jord, trädkärnor och grundvatten undersöka förekomst av eventuella föroreningar från tidigare verksamhet.

Med underlag av undersökningarna har sedan ett förslag till riskklass enligt MIFO-metodiken (rapport NV4918) lämnats.

Föreliggande rapport omfattar redovisning av provtagningsförfarande, analysresultat, förenklad riskbedömning samt förslag till riskklass.

Kontakt