Fd Malmens metall i Hovmantorp

Om publikationen

Löpnummer: Saknas

Diarienummer: Saknas

ISBN/ISSN-nr: Saknas

Publiceringsår: 2010

Sidantal: 57

Publikationstyp: Rapport

Omslag - Fd Malmens metall i Hovmantorp, Structor Miljö 2010

Miljöteknisk undersökning motsvarande MIFO fas 2 för fastigheten Ekebäcken 3, Hovmantorp i Lessebo kommun. Inom fastigheten tre olika bolag varit verksamhetsutövare, bland annat AB Malmens Metallfabrik.

Det övergripande syftet med undersökningen är att genom riktad provtagning av jord, porgas, sediment, inomhusluft och grundvatten undersöka förekomst av eventuella föroreningar från tidigare ytbehandling.

Med underlag av undersökningarna har sedan ett förslag till riskklass enligt MIFO-metodiken (rapport NV4918) lämnats.

Kontakt