Fd Lås- och metallfabriken

Om publikationen

Löpnummer:
Saknas
Diarienummer:
Saknas
ISBN/ISSN-nr:
Saknas
Publiceringsår:
2010
Sidantal:
56
Publikationstyp:
Rapport
Omslag - Fd Lås- och metall-fabriken, Structor Miljö 2010

Miljöteknisk undersökning motsvarande MIFO fas 2 för fastigheten Dacke 3, Hovmantorp i Lessebo kommun. Inom fastigheten pågick ytbehandling från mitten av 40-talet och fram till 70-talet. Idag finns en mekanisk verkstad i byggnaderna.

Det övergripande syftet med undersökningen är att genom riktad provtagning av jord, porgas, sediment, inomhusluft och grundvatten undersöka förekomst av eventuella föroreningar från tidigare ytbehandling.

Med underlag av undersökningarna har sedan ett förslag till riskklass enligt MIFO-metodiken (rapport NV4918) lämnats. Föreliggande rapport omfattar redovisning av provtagningsförfarande, analysresultat, förenklad riskbedömning samt förslag till riskklass.

Kontakt