Fd Kågeverken

Om publikationen

Löpnummer:
Saknas
Diarienummer:
Saknas
ISBN/ISSN-nr:
Saknas
Publiceringsår:
2010
Sidantal:
52
Publikationstyp:
Rapport
Omslag - Fd Kågeverken, Structor Miljö 2010

En miljöteknisk undersökning motsvarande MIFO fas 2 för före detta Kågeverken, fastigheten Elinga 8:29, Hamneda i Ljungby kommun.

Det övergripande syftet med undersökningen är att genom riktad provtagning av jord, grundvatten och porgas undersöka förekomst av eventuella föroreningar från tidigare verksamhet.

Med underlag av undersökningarna har sedan ett förslag till riskklass enligt MIFO-metodiken (rapport NV4918) lämnats.

Föreliggande rapport omfattar redovisning av provtagningsförfarande, analysresultat, förenklad riskbedömning samt förslag till riskklass.

Kontakt