Fd Johanstorps glasbruk

Om publikationen

Löpnummer: Saknas

Diarienummer: Saknas

ISBN/ISSN-nr: Saknas

Publiceringsår: 2014

Sidantal: 33

Publikationstyp: Rapport

Omslag - Fd Johanstorps glasbruk, Structor Miljö Göteborg AB 2014

Miljöteknisk undersökning med syfte är att bedöma om rester från glasbruket kan utgöra miljö- eller hälsorisker.

Före detta Johanstorps glasbruk är beläget i byn Johanstorp som ligger i Uppvidinge kommun, cirka 17 kilometer norr om Kosta.

Glasbruksverksamheten bedrevs senast i en byggnad som idag är riven, endast husgrunden finns kvar. Boende i området har iordningsställt och gjort fint kring hyttan som tidigare var nedgrävd.

Kontakt