Fd Idesjö glasbruk

Om publikationen

Löpnummer:
Saknas
Diarienummer:
Saknas
ISBN/ISSN-nr:
Saknas
Publiceringsår:
2010
Sidantal:
40
Publikationstyp:
Rapport
Omslag - Fd Idesjö glasbruk, DGE Miljö 2010

Idesjö glasbruk är ett mindre glasbruk som var aktivt från slutet av 1800-talet fram till 1935. Tillverkningen har innefattat såväl emballageglas, hushållsglas som färgat glas.

Sannolikt har det färgade glaset eller konstglaset även delvis varit kristallglas då bly i relativt höga halter påträffats på området. Hyttan är idag borta och bostäder finns intill det undersökta området.

Området har undersökts genom geoteknisk borrning, installation av tre grundvattenrör samt genom grävning av provgropar och provtagning av ytjord.

Syftet med undersökningen har bland annat varit att få en bättre bild av föroreningssituationen, vilka risker som föreligger för människors hälsa och miljön samt möjliga åtgärder.

Kontakt