Fd Hjertsjö glasbruk

Om publikationen

Löpnummer:
Saknas
Diarienummer:
Saknas
ISBN/ISSN-nr:
Saknas
Publiceringsår:
2010
Sidantal:
41
Publikationstyp:
Rapport
Omslag - Fd Hjertsjö glasbruk, DGE Miljö 2010

Hjertsjö glasbruk var igång mellan åren 1906 och 1932. Tillverkning skedde av allt från hushållsglas till kristallglas. 1945 gjordes lokalerna om till snickeri.

Idag är själva hyttan borta medan den del av bruket som innehöll sliperi, lager med mera finns kvar och används i mindre omfattning som snickeri (bland annat båtbyggnation) och lager. Det ligger en mindre deponi söder om vägen, ner mot ån. Den är relativt väl avgränsad.

I denna undersökning har provtagning skett genom geoteknisk skruvborrning och provgropsgrävning. Även grundvattnet har provtagits, genom installerade grundvattenrör och en befintlig brunn.

Kontakt