Fd Berghems glasbruk

Om publikationen

Löpnummer:
Saknas
Diarienummer:
Saknas
ISBN/ISSN-nr:
Saknas
Publiceringsår:
2010
Sidantal:
60
Publikationstyp:
Rapport
Omslag - Fd Berghems glasbruk, DGE Miljö 2010

Berghem glasbruk var i drift i 35 år mellan åren 1887 och 1951. Glasbruket följdes av en mängd konkurser, ägarbyten och bränder. Under åren tillverkades bland annat fönsterglas, konserveringsglas, hushållsglas och kristall.

Idag är hyttan borta medan arbetarbostäder och det som eventuellt var sliperi finns kvar. Byggnaderna används idag frekvent för fritidsboende. En relativt stor deponi ligger på området.

I denna undersökning har provtagning skett genom geoteknisk skruvborrning och provgropsgrävning. Även grundvattnet har provtagits, genom installerade grundvattenrör och en befintlig brunn.

Kontakt