Fd AB Malmens metallfabrik i Hovmantorp

Om publikationen

Löpnummer: Saknas

Diarienummer: Saknas

ISBN/ISSN-nr: Saknas

Publiceringsår: 2011

Sidantal: 67

Publikationstyp: Rapport

Omslag - Fd AB Malmens metallfabrik i Hovmantorp, Geosigma 2011

Förstudie på fd Malmens metallfabrik, Hovmantorp. Verksamheten som pågått sedan 1937 fram till 2010 har förorenat marken med klorerade alifater (trikloreten, tetrakloreten, 1,1,1-trikloretan) i samband med avfettning av metalldelar.

Följande utgör en utredning kring föroreningens utbredning och vilka miljö- och hälsorisker som kan föreligga, vilken spridningspotential föroreningen har och vilka åtgärder som kan bli nödvändiga.

Kontakt