Fallstudier - tre dioxinförorenade områden

Om publikationen

Löpnummer: Saknas

Diarienummer: Saknas

ISBN/ISSN-nr: Saknas

Publiceringsår: 2016

Sidantal: 24

Publikationstyp: Rapport

Fallstudier - tre dioxinförorenade områden

I den här bilagan till PM:et ”Erfarenhetsåterföring dioxinförorenade sågverksområden - kan fördjupad riskbedömning leda till effektivare åtgärder?” beskrivs det arbetssätt som använts i några av SGU:s utredningar av före detta sågverksområden med dioxinförorening.

Tre fallstudier för att illustrera arbetssättet följer därefter.

Kontakt