Fallstudier - tre dioxinförorenade områden

Om publikationen

Löpnummer:
Saknas
Diarienummer:
Saknas
ISBN/ISSN-nr:
Saknas
Publiceringsår:
2016
Sidantal:
24
Publikationstyp:
Rapport
Fallstudier - tre dioxinförorenade områden

I den här bilagan till PM:et ”Erfarenhetsåterföring dioxinförorenade sågverksområden - kan fördjupad riskbedömning leda till effektivare åtgärder?” beskrivs det arbetssätt som använts i några av SGU:s utredningar av före detta sågverksområden med dioxinförorening.

Tre fallstudier för att illustrera arbetssättet följer därefter.

Kontakt