Erfarenhetsåterföring dioxinförorenade sågverksområden

Om publikationen

Löpnummer:
Saknas
Diarienummer:
Saknas
ISBN/ISSN-nr:
Saknas
Publiceringsår:
2016
Sidantal:
10
Publikationstyp:
Rapport
Omslag - Erfarenhets-PM dioxin 2016

Sverige är en skogsnation med en industrihistoria som sträcker sig långt tillbaka i tiden. Vi har omkring 4000 områden där det finns eller har funnits sågverk.

Cirka 750 av dem tillhör branschen ”sågverk med doppning”. Där vet man, eller misstänker, att sågat virke har behandlats genom doppning som skydd mot blånadsskador.

Till doppningen användes klorfenol, som innehöll dioxinförorening. Nu kvarstår en problematik med ett stort antal områden med framför allt markförorening.

Många av områdena i branschen ”sågverk med doppning” har i inventeringsarbetet riskklassats som riskklass 2, ”stor risk”. När undersökningar av sågverksområden där doppning förekommit sedan utförts har det dock visat sig att de ofta är förknippade med ”mycket stor risk”, riskklass 1, till följd av förekomsten av dioxin.

Kontakt