Erfarenhetsåterföring dioxinförorenade sågverksområden

Om publikationen

Löpnummer: Saknas

Diarienummer: 3421-1375/2016

ISBN/ISSN-nr: Saknas

Publiceringsår: 2016

Sidantal: 10

Publikationstyp: Rapport

Erfarenhetsåterföringdioxinförorenade sågverksområden

Sverige är en skogsnation med en industrihistoria som sträcker sig långt tillbaka i tiden. Vi har omkring 4000 områden där det finns eller har funnits sågverk.

Cirka 750 av dem tillhör branschen ”sågverk med doppning”. Där vet man, eller misstänker, att sågat virke har behandlats genom doppning som skydd mot blånadsskador.

Till doppningen användes klorfenol, som innehöll dioxinförorening. Nu kvarstår en problematik med ett stort antal områden med framför allt markförorening.

Kontakt