• Det råder eldningsförbud i Kronobergs län från och med klockan 12 den 24 juni 2022.   Currently there is a fire ban throughout Kronoberg County. Im Moment gibt es in der ganzen Provinz Kronoberg ein Feuerverbot.

Aktuella varningsmeddelanden i Kronobergs länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Epifytiska lavar och mossor i bokskog

Om publikationen

Löpnummer:
2016:05
Diarienummer:
Saknas
ISBN/ISSN-nr:
978-91-7675-037-7
Publiceringsår:
2016
Sidantal:
54
Publikationstyp:
Rapport
Rapport Epifytiska lavar och mossor i bokskog

Denna rapport är en gemensam utvärdering av övervakning av lavar och mossor i bokskog i Blekinge, Halland, Kronoberg och Skåne län.

Syftet med övervakningen är att följa miljötillståndet i bokskog, med hjälp av lavar och mossor, i södra Sverige. I de ingående länen finns större delen av Sveriges bokskogar. Genom att framöver återupprepa denna övervakning kommer vi att kunna följa förändring­ar i trender för de arter som inventeras. På så sätt kan vi få en uppfattning av miljötillståndet i boksko­gar i södra Sverige.

Rapporten sammanfattar resultatet av den övervakning som skett i länen under perioden 2011-2014. Övervakningen har gjorts inom den regionala miljöövervalmingen i respektive län.

Kontakt