Epifytiska lavar och mossor i bokskog - utvärdering av miljöövervakning i södra Sverige 2011-2014

Om publikationen

Löpnummer: Saknas

Diarienummer: Saknas

ISBN/ISSN-nr: Saknas

Publiceringsår: 2016

Sidantal: 54

Publikationstyp: Rapport

Omslag - Epifytiska lavar och mossor i bokskog - utvärdering av miljöövervakning i södra Sverige 2011-2014

Epifytiska lavar och mossor i bokskog - utvärdering av miljöövervakning i södra Sverige 2011-2014

Kontakt