• Det råder eldningsförbud i Kronobergs län från och med klockan 12 den 24 juni 2022.   Currently there is a fire ban throughout Kronoberg County. Im Moment gibt es in der ganzen Provinz Kronoberg ein Feuerverbot.

Aktuella varningsmeddelanden i Kronobergs länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Epifyter i bokskog - en inventeringsrapport från miljöövervakning 2013

Om publikationen

Löpnummer:
2013:10
Diarienummer:
Saknas
ISBN/ISSN-nr:
1103-8209
Publiceringsår:
2013
Sidantal:
12
Publikationstyp:
Rapport
Omslag - Epifyter i bokskog - en inventeringsrapport från miljöövervakning 2013

Under 2013 har Kronobergs Länsstyrelse beslutat fortsätta arbetet med miljöövervakning av de biologiskt mest värdefulla bokskogsmiljöerna i länet.

Detta sker genom att följa utvecklingen av trädlevande mossor och lavar som har en stor andel av sina förekomster på just bok. Urvalet av arter följer Nitare 2005 (Nitare, J (red) 2005. Signalarter – Indikatorer på skyddsvärd skog. Skogsstyrelsens förlag 2005).

Metoden som följs finns beskriven i miljöövervakningens undersökningstyp för övervakning av epifytiska lavar och mossor i bokskog, (version 1:0 2011-11-28) Naturvårdsverket.

Kontakt