Risk för vattenbrist i Kronobergs länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Epifyter i bokskog - en inventeringsrapport från miljöövervakning 2012

Om publikationen

Löpnummer:
2013:07
Diarienummer:
Saknas
ISBN/ISSN-nr:
1103-8209
Publiceringsår:
2013
Sidantal:
12
Publikationstyp:
Rapport
Omslag - Epifyter i bokskog - en inventeringsrapport från miljöövervakning 2012

Under 2012 har Kronobergs Länsstyrelse beslutat fortsätta arbetet med miljöövervakning av de biologiskt mest värdefulla bokskogsmiljöerna i länet.

Detta sker genom att följa utvecklingen av trädlevande mossor och lavar som har en stor andel av sina förekomster på just bok. Urvalet av arter följer Nitare 2005 (Nitare, J (red) 2005. Signalarter – Indikatorer på skyddsvärd skog. Skogsstyrelsens förlag 2000).

Metoden som följs finns beskriven i miljöövervakningens undersökningstyp för övervakning av epifytiska lavar och mossor i bokskog, (version 1:0 2011-11-28) Naturvårdsverket.

Kontakt