• Det råder eldningsförbud i Kronobergs län från och med klockan 12 den 24 juni 2022.   Currently there is a fire ban throughout Kronoberg County. Im Moment gibt es in der ganzen Provinz Kronoberg ein Feuerverbot.

Aktuella varningsmeddelanden i Kronobergs länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Epifyter i bokskog - en inventeringsrapport från miljöövervakning 2011

Om publikationen

Löpnummer:
2012:04
Diarienummer:
Saknas
ISBN/ISSN-nr:
1103-8209
Publiceringsår:
2012
Sidantal:
11
Publikationstyp:
Rapport
Omslag - Epifyter i bokskog - -en inventeringsrapport från miljöövervakning 2011

Under 2011 har Kronobergs länsstyrelse beslutat inleda arbetet med miljöövervakning av de biologiskt mest värdefulla bokskogsmiljöerna. Detta ska ske genom att följa utvecklingen av trädlevande mossor och lavar som har en stor andel av sina förekomster på just bok.

Kontakt