Epifyter i bokskog - en inventeringsrapport från miljöövervakning 2011

Om publikationen

Löpnummer: 2012:04

Diarienummer: Saknas

ISBN/ISSN-nr: 1103-8209

Publiceringsår: 2012

Sidantal: 11

Publikationstyp: Rapport

Omslag - Epifyter i bokskog - -en inventeringsrapport från miljöövervakning 2011

Under 2011 har Kronobergs länsstyrelse beslutat inleda arbetet med miljöövervakning av de biologiskt mest värdefulla bokskogsmiljöerna. Detta ska ske genom att följa utvecklingen av trädlevande mossor och lavar som har en stor andel av sina förekomster på just bok.

Kontakt