Epifyter i bokskog - en inventeringsrapport från miljöövervakning 2011

Om publikationen

Löpnummer:
2012:04
Diarienummer:
Saknas
ISBN/ISSN-nr:
1103-8209
Publiceringsår:
2012
Sidantal:
11
Publikationstyp:
Rapport
Omslag - Epifyter i bokskog - -en inventeringsrapport från miljöövervakning 2011

Under 2011 har Kronobergs länsstyrelse beslutat inleda arbetet med miljöövervakning av de biologiskt mest värdefulla bokskogsmiljöerna. Detta ska ske genom att följa utvecklingen av trädlevande mossor och lavar som har en stor andel av sina förekomster på just bok.

Kontakt