Aktuella varningsmeddelanden i Kronobergs länJust nu är det flera vädervarningar i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Ensamkommande barn som försvinner. Riskfaktorer, rutiner och checklistor för Kronobergs län

Om publikationen

Löpnummer:
Saknas
Diarienummer:
851-6991-2018
ISBN/ISSN-nr:
Saknas
Publiceringsår:
2018
Sidantal:
13
Publikationstyp:
Broschyr/folder
Ensamkommande barn som försvinner_Riskfaktorer, rutiner och checklistor för Kronobergs län

Länsstyrelsen i Kronobergs län tog under hösten 2017 initiativ till en regional arbetsgrupp i syfte att föra en dialog kring utmaningar, behov och åtgärder i länet när det handlar om mottagandet av ensamkommande barn.

Detta skedde utifrån regeringsuppdraget som handlade om att ta fram regionala samverkansrutiner för ensamkommande barn som försvinner. Men det fanns även önskemål i länet om att arbeta mer strategiskt med denna målgrupps utmaningar och behov.

Arbetsgruppen har bestått av Länsstyrelsen, Migrationsverket, Polisen, Regionala godemansföreningen, Region Kronoberg, Rädda barnen och Växjö kommun.

Samarbetet resulterade i samverkansstödet ”Ensamkommande barn som försvinner­. Riskfaktorer, rutiner och checklistor för Kronobergs län”. Dokumentet som tagits fram på Länsstyrelsen i Kronoberg, utgår från Växjö kommuns organisation och behov, och kommer att spridas vidare som underlag till de andra kommunerna i länet.

Kontakt