Energibalans Kronoberg 2018

Om publikationen

Löpnummer:
Inget värde angivet
Diarienummer:
420-6772-2018
ISBN/ISSN-nr:
Inget värde angivet
Publiceringsår:
2019
Sidantal:
51
Publikationstyp:
Rapport
Omslag - Energibalans Kronoberg 2018

Data baseras på SCB:s Kommunala och Regionala Energistatistik (KRE) vilken har kompletterats genom statistik genom kontakter med relevanta aktörer i länet. Energibalansen för länet som helhet och respektive kommun har sammanställts och presenteras i form av Sankey-diagram.

Vidare har statistik för utsläpp av klimatpåverkande gaser sammanställts. Statistiken över energibalansen och utsläppsnivåer har sedan jämförts med regionens uppsatta miljömål.

Kontakt