• Det råder eldningsförbud i Kronobergs län från och med klockan 12 den 24 juni 2022.   Currently there is a fire ban throughout Kronoberg County. Im Moment gibt es in der ganzen Provinz Kronoberg ein Feuerverbot.

Aktuella varningsmeddelanden i Kronobergs länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

En översikt över tillsynen av enskilda avlopp i Kronobergs län

Om publikationen

Löpnummer:
Saknas
Diarienummer:
Saknas
ISBN/ISSN-nr:
Saknas
Publiceringsår:
2018
Sidantal:
16
Publikationstyp:
Rapport
Omslag En översikt över tillsynen av enskilda avlopp i Kronobergs län

Länsstyrelsen är tillsynsvägledande myndighet för kommunerna avseende tillsyn av enskilda avlopp. Länsstyrelsen har under de senaste åren inte prioriterat denna arbetsuppgift.

Det innebär att kommunerna inte någon fått vägledning av länsstyrelsen utöver eventuella svar på direkta frågor. Vidare saknar länsstyrelsen överblick över hur tillsynsarbetet inom området ser ut inom länet, och därmed även den information som behövs för att veta hur länets förutsättningar ser ut för att uppnå miljökvalitetsnormen för näringsämnen.

Denna rapport syftar till att skapa ett kunskapsunderlag om läget i kommunerna, för att sedan kunna utveckla såväl tillsynsvägledningen som att i samråd med på kommunerna kunna bidra till att vattenförvaltningens åtgärdsprogram uppfylls.

Kontakt