Elprovfisken 2009 - kalkeffektuppföljning i Kronobergs län

Om publikationen

Löpnummer: 2010:05

Diarienummer: Saknas

ISBN/ISSN-nr: 1103-8209

Publiceringsår: 2010

Sidantal: 52

Publikationstyp: Rapport

Omslag - Elprovfisken 2009 - kalkeffektuppföljning i Kronobergs län

I Kronobergs län genomfördes sommaren 2009 elfisken på 35 lokaler på uppdrag av Länsstyrelsen i Kronobergs län. Elfiskena ingår som en del av Länsstyrelsens program för kalkeffektuppföljning. Elfiskeundersökningarna utfördes i enlighet med den standardiserade metodik som finns utarbetad.

Föreliggande rapport innehåller en redovisning av resultaten från elfiskeundersökningarna.

Kontakt