Risk för vattenbrist i Kronobergs länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Elprovfisken 2009 - kalkeffektuppföljning i Kronobergs län

Om publikationen

Löpnummer:
2010:05
Diarienummer:
Saknas
ISBN/ISSN-nr:
1103-8209
Publiceringsår:
2010
Sidantal:
52
Publikationstyp:
Rapport
Omslag - Elprovfisken 2009 - kalkeffektuppföljning i Kronobergs län

I Kronobergs län genomfördes sommaren 2009 elfisken på 35 lokaler på uppdrag av Länsstyrelsen i Kronobergs län. Elfiskena ingår som en del av Länsstyrelsens program för kalkeffektuppföljning. Elfiskeundersökningarna utfördes i enlighet med den standardiserade metodik som finns utarbetad.

Föreliggande rapport innehåller en redovisning av resultaten från elfiskeundersökningarna.

Kontakt