Elprovfisken 2008 - Kalkeffektuppföljning i Kronobergs län

Om publikationen

Löpnummer: 2009:03

Diarienummer: Saknas

ISBN/ISSN-nr: 1103-8209

Publiceringsår: 2009

Sidantal: 51

Publikationstyp: Rapport

Omslag - Elprovfisken 2008 - Kalkeffektuppföljning i Kronobergs län

I Kronobergs län genomfördes sommaren 2008 elfisken på 37 lokaler. Elfiskeundersökningarna utfördes i enlighet med den standardiserade metodik som finns utarbetad. Föreliggande rapport utfördes på uppdrag av länsstyrelsen i Kronobergs län och innehåller en redovisning av resultaten från elfiskeundersökningarna.

Elfiskena ingår som en del av länsstyrelsens program för kalkeffektuppföljning. Vattendrag och lokaler där elfisken har skett har utsetts av uppdragsgivaren.

Kontakt