Elprovfisken 2008 - Kalkeffektuppföljning i Kronobergs län

Om publikationen

Löpnummer:
2009:03
Diarienummer:
Saknas
ISBN/ISSN-nr:
1103-8209
Publiceringsår:
2009
Sidantal:
51
Publikationstyp:
Rapport
Omslag - Elprovfisken 2008 - Kalkeffektuppföljning i Kronobergs län

I Kronobergs län genomfördes sommaren 2008 elfisken på 37 lokaler. Elfiskeundersökningarna utfördes i enlighet med den standardiserade metodik som finns utarbetad. Föreliggande rapport utfördes på uppdrag av länsstyrelsen i Kronobergs län och innehåller en redovisning av resultaten från elfiskeundersökningarna.

Elfiskena ingår som en del av länsstyrelsens program för kalkeffektuppföljning. Vattendrag och lokaler där elfisken har skett har utsetts av uppdragsgivaren.

Kontakt