Elprovfisken 2007 - Kalkeffektuppföljning i Kronobergs län

Om publikationen

Löpnummer: 2009:06

Diarienummer: Saknas

ISBN/ISSN-nr: 1103-8209

Publiceringsår: 2009

Sidantal: 66

Publikationstyp: Rapport

Omslag - Elprovfisken 2007 - Kalkeffektuppföljning i Kronobergs län

Inom länets miljöövervakning ingår kalkeffektuppföljningen som en viktig del. En mängd provtagningar görs, både kemiska och biologiska för att kontrollera kalkningsverksamheten.

Den kemiska effektuppföljningen inkluderar vanligtvis analyser av vattnets pH, alkalinitet och färg men även aluminium och andra skadliga metaller ingår vid djupare undersökningar.

I den biologiska effektuppföljningen provtas vattnets olika organismer med särskilt standardiserade metoder såsom undersökningar av bottenfaunan och provfisken i sjöar och vattendrag.

Kontakt