Elin Wägners Lilla Björka

Om publikationen

Löpnummer:
Saknas
Diarienummer:
439-5002-12
ISBN/ISSN-nr:
978-91-89285-37-8
Publiceringsår:
2011
Sidantal:
84
Publikationstyp:
Broschyr/folder
Omslag Elin Wägners Lilla Björka

I Bergs socken, granne med hembygdsgården och med gångavstånd till kyrkan, ligger Elin Wägners Lilla Björka. På denna plats levde och verkade författarinnan, journalisten och akademiledamoten Elin Wägner, som får anses vara en av kvinnorörelsens föregångare.

Elin var mycket aktiv i kampen för kvinnors rösträtt och engagerade sig även tidigt i miljö- och fredsfrågor.

Bostaden Lilla Björka i Berg lät hon bygga år 1924, efter ritningar upprättade av stockholmsarkitekten Carl Bergsten.

Kontakt