Elfiskeundersökningar i Kronobergs län 2011

Om publikationen

Löpnummer:
2012:08
Diarienummer:
Saknas
ISBN/ISSN-nr:
1103-8209
Publiceringsår:
2012
Sidantal:
27
Publikationstyp:
Rapport
Omslag - Elfiskeundersökningar i Kronobergs län 2011

För att motverka effekterna av försurningen och förhindra att den biologiska mångfalden utarmas i svenska sjöar och vattendrag sker en omfattande kalkning. I Kronobergs län fördelas årligen ca 11 000 ton kalk till ca 230 sjöar, 35 kalkdoserare i vattendrag och drygt ett hundratal våtmarksområden.

För att kontrollera om kalkningen har avsedd effekt undersöks fiskfaunan, genom elfiske, i ett tjugotal strategiskt viktiga vattendrag. Utvalda lokaler representerar områden med flera uppströms liggande kalkningar eller vattendrag med stora biologiska värden.

Kontakt