Elfiskeundersökningar i Kronobergs län 2006

Om publikationen

Löpnummer:
2007:12
Diarienummer:
Saknas
ISBN/ISSN-nr:
1103-8209
Publiceringsår:
2007
Sidantal:
67
Publikationstyp:
Rapport
Omslag - Elfiskeundersökningar i Kronobergs län 2006

För att motverka effekterna av försurningen och förhindra att den biologiska mångfalden utarmas i svenska sjöar och vattendrag bedrivs en omfattande kalkningsverksamhet.

I Kronobergs län fördelas årligen ungefär 15 000 ton kalk ca 280 sjöar, 275 km vattendrag och ett hundratal våtmarker. Ett 40-tal kalkdoserare i vattendrag sprider ungefär hälften av den totala mängden kalk.

För att kontrollera om kalkningen har avsedd effekt undersöks fiskfaunan genom elfiske på ett knappt 50-tal utvalda lokaler i Kronobergs län.

Kontakt