Elfiskeundersökningar i Kronobergs län 2006

Om publikationen

Löpnummer: 2007:12

Diarienummer: Saknas

ISBN/ISSN-nr: 1103-8209

Publiceringsår: 2007

Sidantal: 67

Publikationstyp: Rapport

Omslag - Elfiskeundersökningar i Kronobergs län 2006

För att motverka effekterna av försurningen och förhindra att den biologiska mångfalden utarmas i svenska sjöar och vattendrag bedrivs en omfattande kalkningsverksamhet.

I Kronobergs län fördelas årligen ungefär 15 000 ton kalk ca 280 sjöar, 275 km vattendrag och ett hundratal våtmarker. Ett 40-tal kalkdoserare i vattendrag sprider ungefär hälften av den totala mängden kalk.

För att kontrollera om kalkningen har avsedd effekt undersöks fiskfaunan genom elfiske på ett knappt 50-tal utvalda lokaler i Kronobergs län.

Kontakt