Elfiskeundersökningar 2004

Om publikationen

Löpnummer: 2005:01

Diarienummer: Saknas

ISBN/ISSN-nr: 1103-8209

Publiceringsår: 2005

Sidantal: 23

Publikationstyp: Rapport

Omslag - Elfiskeundersökningar 2004

Rapport om elfiskeundersökningar i Kronobergs län 2004.

Kontakt