Elfiskeundersökningar 2004

Om publikationen

Löpnummer:
2005:01
Diarienummer:
Saknas
ISBN/ISSN-nr:
1103-8209
Publiceringsår:
2005
Sidantal:
23
Publikationstyp:
Rapport
Omslag - Elfiskeundersökningar 2004

Rapport om elfiskeundersökningar i Kronobergs län 2004.

Kontakt