Djurskyddsfolder Nationell

Om publikationen

Löpnummer: Saknas

Diarienummer: Saknas

ISBN/ISSN-nr: Saknas

Publiceringsår: 2011

Sidantal: 2

Publikationstyp: Broschyr/folder

Omslag - djurskyddsfolder-nationell

Alla som har djur är skyldig att följa de djurskyddsregler som finns för de djurslag man har. Våra kontroller syftar till att bekräfta att djurskyddsreglerna följs.

En del av de kontroller som Länsstyrelsen gör är planerade, riskbaserade kontroller. Då kontrollerar vi bland annat lantbrukets djur, djurtransporter samt de verksamheter som omfattas av tillstånd.

En kontroll kan också ske efter att vi har fått in en anmälan. Då kan kontrollen omfatta alla typer av djur. Anmälan kan komma från allmänheten, veterinär, polis eller andra. Anmälaren har möjlighet att vara anonym.

Kontakt