Det småskaliga miljonprogrammet i Kronobergs län - Rapport och utvärdering

Om publikationen

Löpnummer:
2006:32
Diarienummer:
434-3970-06
ISBN/ISSN-nr:
1103-8209
Publiceringsår:
2006
Sidantal:
38
Publikationstyp:
Rapport
Omslag - Det småskaliga miljonprogrammet i Kronobergs län - Rapport och utvärdering

Regeringen har för år 2006 gjort en riktad satsning för kunskapsuppbyggnad om det moderna samhällets kulturarv. Länsstyrelsen har i ett särskilt äskande tilldelats extra medel för utåtriktad verksamhet inom projektet Det småskaliga miljonprogrammet i Kronobergs län.

Under hösten 2006 har Länsstyrelsen fortsatt sitt samarbete med Smålands museum inom Riksantikvarieämbetets satsning Det moderna samhällets kulturarv. Seminarier har hållits i länets åtta kommuner, de inbjudna har fått möjlighet att diskutera varsamhetsfrågor gällande rekordårens bebyggelse.

Kontakt