Det småskaliga miljonprogrammet i Kronobergs län - Rapport och utvärdering

Om publikationen

Löpnummer: 2006:32

Diarienummer: 434-3970-06

ISBN/ISSN-nr: 1103-8209

Publiceringsår: 2006

Sidantal: 38

Publikationstyp: Rapport

Omslag - Det småskaliga miljonprogrammet i Kronobergs län - Rapport och utvärdering

Regeringen har för år 2006 gjort en riktad satsning för kunskapsuppbyggnad om det moderna samhällets kulturarv. Länsstyrelsen har i ett särskilt äskande tilldelats extra medel för utåtriktad verksamhet inom projektet Det småskaliga miljonprogrammet i Kronobergs län.

Under hösten 2006 har Länsstyrelsen fortsatt sitt samarbete med Smålands museum inom Riksantikvarieämbetets satsning Det moderna samhällets kulturarv. Seminarier har hållits i länets åtta kommuner, de inbjudna har fått möjlighet att diskutera varsamhetsfrågor gällande rekordårens bebyggelse.

Kontakt