Dädesjö gamla prästgård

Om publikationen

Löpnummer:
Saknas
Diarienummer:
434-2972-15
ISBN/ISSN-nr:
978-91-89285-75-0
Publiceringsår:
2015
Sidantal:
52
Publikationstyp:
Broschyr/folder
Omslag dädesjö

Dädesjö sockencentrum har en lång kontinuitet som bygdecentrum och är en kulturmiljö av riksintresse. Här finns spår från förhistorisk tid med forntida gravfält och en äldre marknadsplats som fortfarande används.

I samband med 1900-talets järnvägsepok etablerades en ny centrumbildning mellan den gamla kyrkbyn och gravfälten. Särskilt intressant är att det finns dubbla uppsättningar av kyrkliga byggnader bevarade, två kyrkobyggnader och två generationers prästgårdar.

Kontakt