Dädesjö - Fördjupad beskrivning av kulturmiljö av riksintresse

Om publikationen

Löpnummer: Saknas

Diarienummer: Saknas

ISBN/ISSN-nr: Saknas

Publiceringsår: 2016

Sidantal: 36

Publikationstyp: Rapport

Dädesjö - fördjupad beskrivning

Dädesjö är ett av Växjö kommuns åtta riksintressen för kulturmiljövård. Miljön ligger på gränsen till det gamla folklandet Värends centralbygder, cirka 2,5 mil nordost om Växjö.

Kontakt