Byggnadsnämndernas arbete med tillsyn

Om publikationen

Löpnummer: 2016:03

Diarienummer: Saknas

ISBN/ISSN-nr: 1103-8209

Publiceringsår: 2016

Sidantal: 18

Publikationstyp: Rapport

Rapport Byggnadsnämndernas arbete med tillsyn

Enligt plan- och byggförordningen (2011:338) ska länsstyrelserna följa upp och utvärdera byggnadsnämndernas tillsynsarbete samt ge tillsynsvägledning genom att ge byggnadsnämnderna råd och stöd.

Kontakt