Byggnadsnämndernas arbete med tillsyn

Om publikationen

Löpnummer:
2016:03
Diarienummer:
Saknas
ISBN/ISSN-nr:
1103-8209
Publiceringsår:
2016
Sidantal:
18
Publikationstyp:
Rapport
Rapport Byggnadsnämndernas arbete med tillsyn

Enligt plan- och byggförordningen (2011:338) ska länsstyrelserna följa upp och utvärdera byggnadsnämndernas tillsynsarbete samt ge tillsynsvägledning genom att ge byggnadsnämnderna råd och stöd.

Kontakt