Byggnadsnämnderna i Kronobergs läns arbetet med tillsyn under 2013

Om publikationen

Löpnummer:
2015:01
Diarienummer:
Saknas
ISBN/ISSN-nr:
1103-8209
Publiceringsår:
2015
Sidantal:
24
Publikationstyp:
Rapport
Omslag - Byggnadsnämnderna i Kronobergs läns arbetet med tillsyn under 2013

Enkäten har besvarats helt av sex kommuner, Alvesta, Lessebo, Ljungby, Markaryd, Uppvidinge och Växjö. Älmhults kommun har besvarat den till viss del medan Tingsryds kommun inte har besvarat den alls.

Enkäten är uppdelad i tre delar, resurser och organisation, enkelt avhjälpta hinder och tillgänglighet.

Enligt svaren så är kommunerna/byggnadsnämnderna, väl rustade vad gäller kompetens för att ta hand om frågor som gäller tillgänglighet och enkelt avhjälpta hinder. Ingen byggnadsnämnd har certifierad sakkunnig inom tillgänglighet men personal med utbildning och erfarenhet av frågorna. Några byggnadsnämnder tar hjälp av externa sakkunniga.

Kontakt