Bottenfauna i Kronobergs län 2013

Om publikationen

Löpnummer:
2013:14
Diarienummer:
Saknas
ISBN/ISSN-nr:
1103-8209
Publiceringsår:
2013
Sidantal:
178
Publikationstyp:
Rapport
Omslag - Bottenfauna i Kronobergs län 2013

Resultatet av bottenfaunaundersökningen 2013 visade att förhållandena var nära det neutrala vid 13 lokaler, måttligt sura vid 21, sura vid 15 samt mycket sura vid en lokal (Tabell 3 och Figur 2).

Bedömningarna baserades på indikatorarter, surhetsindex (Wiederholm ed. 1999ab) och MISA-index (Naturvårdsverket 2007).

Kontakt