Bottenfauna i Kronobergs län 2012

Om publikationen

Löpnummer:
2013:13
Diarienummer:
Saknas
ISBN/ISSN-nr:
1103-8209
Publiceringsår:
2013
Sidantal:
159
Publikationstyp:
Rapport
Omslag - Bottenfauna i Kronobergs län 2012

Resultatet av bottenfaunaundersökningen 2012 visade att förhållandena var nära det neutrala vid fjorton lokaler, måttligt sura vid nitton, sura vid tio samt mycket sura vid en lokal.

Bedömningarna baserades på indikatorarter, surhetsindex (Wiederholm ed. 1999ab) och MISA-index (Naturvårdsverket 2007). Vid en jämförelse med tidigare års resultat ser man att försurningsläget var ungefär i nivå med de närmast föregående åren.

Kontakt