Bottenfauna i Kronobergs län 2012

Om publikationen

Löpnummer: 2013:13

Diarienummer: Saknas

ISBN/ISSN-nr: 1103-8209

Publiceringsår: 2013

Sidantal: 159

Publikationstyp: Rapport

Omslag - Bottenfauna i Kronobergs län 2012

Resultatet av bottenfaunaundersökningen 2012 visade att förhållandena var nära det neutrala vid fjorton lokaler, måttligt sura vid nitton, sura vid tio samt mycket sura vid en lokal.

Bedömningarna baserades på indikatorarter, surhetsindex (Wiederholm ed. 1999ab) och MISA-index (Naturvårdsverket 2007). Vid en jämförelse med tidigare års resultat ser man att försurningsläget var ungefär i nivå med de närmast föregående åren.

Kontakt