Bottenfauna i Kronobergs län 2011

Om publikationen

Löpnummer:
2012:05
Diarienummer:
Saknas
ISBN/ISSN-nr:
1103-8209
Publiceringsår:
2012
Sidantal:
108
Publikationstyp:
Rapport
Omslag - Bottenfauna i Kronobergs län 2011

Inom ramen för kalkningsuppföljningen i Kronobergs län har Ekologgruppen undersökt bottenfaunan vid 40 lokaler i rinnande vatten och fyra sjölitoraler, på uppdrag av länsstyrelsen i Kronobergs län.

Provtagningen utfördes under april 2011. Undersökningens främsta syfte har varit att utifrån bottenfaunan utvärdera försurningseffekterna vid lokalerna.

Utvärderingen har gjorts utifrån Naturvårdsverkets rapport 4913 ”Bedömningsgrunder för miljökvalitet, Sjöar och vattendrag”. Kommentarer ges även gällande organisk/eutrofierande påverkan och naturvärde.

Kontakt