Bottenfauna i Kronobergs län 2010

Om publikationen

Löpnummer:
2011:08
Diarienummer:
Saknas
ISBN/ISSN-nr:
1103-8209
Publiceringsår:
2011
Sidantal:
137
Publikationstyp:
Rapport
Omslag - Bottenfauna i Kronobergs län 2010

Länsstyrelsen har sedan 1982 ansvaret för planering av kalkning i länets sjöar och vattendrag. Fram till idag har ca 480 sjöar kalkats med totalt ca 390 000 ton kalk. Statsbidrag till verksamheten har som regel utgått med 85 % av totalkostnaden.

Den övervägande delen av bidraget har förmedlats till länets kommuner som lagt ned ett förtjänstfullt arbete på att förbättra/bibehålla vattenkvalitén i sjöar och vattendrag. Detta till nytta för bland annat fritidsfiske och husbehovsfiske, samt för mångfalden hos växt- och djursamhällena i våra vatten.

Kontakt