Bottenfauna i Kronobergs län 2008

Om publikationen

Löpnummer: 2009:28

Diarienummer: Saknas

ISBN/ISSN-nr: 1103-8209

Publiceringsår: 2009

Sidantal: 103

Publikationstyp: Rapport

Omslag - Bottenfauna i Kronobergs län 2008

Länsstyrelsen har sedan 1982 ansvaret för planering av kalkning i länets sjöar och vattendrag. Fram till idag har ca 480 sjöar kalkats med totalt ca 365 000 ton kalk. Statsbidrag till verksamheten har som regel utgått med 85 % av totalkostnaden.

Den övervägande delen av bidraget har förmedlats till länets kommuner som lagt ned ett förtjänstfullt arbete på att förbättra/bibehålla vattenkvalitén i sjöar och vattendrag. Detta till nytta för bland annat fritidsfiske och husbehovsfiske, samt för mångfalden hos växt och djursamhällena i våra vatten.

Kontakt