Bottenfauna i Kronobergs län 2007

Om publikationen

Löpnummer: 2008:08

Diarienummer: Saknas

ISBN/ISSN-nr: 1103-8209

Publiceringsår: 2008

Sidantal: 109

Publikationstyp: Rapport

Omslag - Bottenfauna i Kronobergs län 2007

Årets undersökning har omfattat totalt 36 lokaler i rinnande vatten samt fyra sjölokaler. Proverna har tagits i hela länet. Kalkningsgraden varierar på de olika lokalerna och en lokal i år var helt okalkad (Norrhultsbäcken). Bedömning har gjorts av försurningspåverkan, påverkan av organiska/eutrofierande föroreningar samt naturvärde.

Kontakt