Bottenfauna i Kronobergs län 2007

Om publikationen

Löpnummer:
2008:08
Diarienummer:
Saknas
ISBN/ISSN-nr:
1103-8209
Publiceringsår:
2008
Sidantal:
109
Publikationstyp:
Rapport
Omslag - Bottenfauna i Kronobergs län 2007

Årets undersökning har omfattat totalt 36 lokaler i rinnande vatten samt fyra sjölokaler. Proverna har tagits i hela länet. Kalkningsgraden varierar på de olika lokalerna och en lokal i år var helt okalkad (Norrhultsbäcken). Bedömning har gjorts av försurningspåverkan, påverkan av organiska/eutrofierande föroreningar samt naturvärde.

Kontakt