Bottenfauna i Kronobergs län 2006

Om publikationen

Löpnummer:
2007:09
Diarienummer:
Saknas
ISBN/ISSN-nr:
1103-8209
Publiceringsår:
2007
Sidantal:
110
Publikationstyp:
Rapport
Omslag - Bottenfauna i Kronobergs län 2006

Årets undersökning har omfattat totalt 36 lokaler i rinnande vatten samt fyra sjölokaler. Proverna har tagits i hela länet. Kalkningsgraden varierar på de olika lokalerna och en lokal i år var helt okalkad (Norrhultsbäcken).

Bedömning har gjorts av försurningspåverkan, påverkan av organiska/eutrofierande föroreningar samt naturvärde.

Kontakt