Bostadsmarknadsanalys 2018

Om publikationen

Löpnummer:
Saknas
Diarienummer:
405-3267-2018
ISBN/ISSN-nr:
Saknas
Publiceringsår:
2018
Sidantal:
77
Publikationstyp:
Rapport
Omslag bostadsmarknadsanalys 2018

I Länsstyrelsens uppgifter ingår att bidra till arbetet med att uppnå regeringens mål för bostadspolitiken.

För detta ändamål samlas uppgifter in om det befintliga bostadsbeståndet, det vill säga antalet påbörjade, färdigställda och lediga lägenheter i länets kommuner, i syfte att få kunskap om länets bostadsmarknad.

Kontakt