Bostadsmarknadsanalys 2018

Om publikationen

Löpnummer: Saknas

Diarienummer: 405-3267-2018

ISBN/ISSN-nr: Saknas

Publiceringsår: 2018

Sidantal: 77

Publikationstyp: Rapport

Omslag bostadsmarknadsanalys 2018

I Länsstyrelsens uppgifter ingår att bidra till arbetet med att uppnå regeringens mål för bostadspolitiken.

För detta ändamål samlas uppgifter in om det befintliga bostadsbeståndet, det vill säga antalet påbörjade, färdigställda och lediga lägenheter i länets kommuner, i syfte att få kunskap om länets bostadsmarknad.

Kontakt