Bostadsmarknadsanalys 2017

Om publikationen

Löpnummer:
Saknas
Diarienummer:
405-3003-2017
ISBN/ISSN-nr:
Saknas
Publiceringsår:
2017
Sidantal:
66
Publikationstyp:
Rapport
Rapport Bostadsmarknadsanalys 2017

I Länsstyrelsens uppgifter ingår att bidra till arbetet med att uppnå regeringens mål för bostadspolitiken.

För detta ändamål samlas uppgifter in om det befintliga bostadsbeståndet, dvs. antalet påbörjade, färdigställda och lediga lägenheter i länets kommuner, i syfte att få kunskap om länets bostadsmarknad.

Kontakt